indoeuropeiska språket

Vi vet kanske rentav att skillnaden beror på att finskan är ett finsk-ugriskt språk, inom den uraliska språkfamiljen (här börjar det bli överkurs), tillsammans med estniska och samiska. Svenskan, däremot, liksom hindi, tokhariska och bengali, tillhör de indoeuropeiska språken. Det vet vi. Den jämförande språkforskningen tog. För några hundra år sedan fann språkforskarna att det finns vissa likheter mellan latin, grekiska, sanskrit och persiska – de äldsta språk som man då kände till. De innehåller flera gemensamma ord, och de har även många likheter grammatiskt. Det ledde till teorin om ett ursprungligt, gemensamt indoeuropeiskt språk. De indoeuropeiska språken omfattar en familj om flera hundra till olika grad besläktade språk, inklusive de flesta större språken i Europa, många i Sydasien (Indiska halvön), Sydvästasien (Iranska platån) och södra Centralasien, samt i stor utsträckning i Amerika, Australien och på andra håll runt om i världen, dit de spridits  ‎Bakgrund · ‎Spridningen av de · ‎Språkträd · ‎Indoeuropeiskt eller ej.

Wyman: Indoeuropeiska språket

Indoeuropeiska språket Margot robbie pussy
PROLIGHT Folksam villa stor
Helena seger ålder Sven erik magnusson
BANKID APPEN 678

Indoeuropeiska språket - mellan och

Språket Sanskrit, vad dess ålder än må vara, har en underbar struktur. En tysk lingvist, Franz Bopp , gjorde nästa stora upptäckt i början av talet. Indoeuropeiska språk kallas med ett gemensamt namn alla de språk, som tillhör den indoeuropeiska språkfamiljen. Om detta grundspråks och de indoeuropeiska folkstammarnas ursprung, råder ännu bland språkforskarna olika åsikter. Familjen var fast organiserad, och namn fanns redan för skyldskap till andra och tredje graden inte bara vid fysiskt släktskap, utan även vid släktskap genom gifte.